OM OSS
UTMERKELSER ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK SENTRALGODKJENNING KONTAKT
Haarklau – Lindeberg – Egeland AS er et arkitektfirma som holder til på bryggekanten i Lillesand.
Firmaet eies av Knut Haarklau, Jan Lindeberg og Marius Egeland. Marius Egeland er daglig leder.
Bedriften er medlem av Arkitektbedriftene i Norge. For tiden har kontoret 5 ansatte, hvorav 4 er sivilarkitekter.

Kontoret har sin hovedtyngde i prosjektering av eksklusive boliger og fritidsboliger med høye krav til detaljering og gjennomføring. Kontoret har også over flere år utviklet en spesialkompetanse på skolebygg, både barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler.

Gjennomgående for alle prosjekter hos oss er at vi har høye faglige ambisjoner og krav til kvalitet. Gjennom pågående og ferdigstilte prosjekter har vi vist at vi kan finne gode formgivningsløsninger og skape en arkitektur som overgår klientens forventninger.

Kontoret er en anerkjent lokal aktør som gjennom årene har håndtert svært varierte oppgaver både i innhold og omfang; reguleringsplaner, næringsbygg, skoler, idrettsanlegg, sykehjem, omsorgsboliger, leilighetsbygg, kontorbygg, boliger, hytter, interiør med mer.

Erfaringen spenner over prosjekter av ulik størrelse hvor tverrfaglighet og godt samarbeid har vært nøkkelfaktorer. Vi brenner for arkitektoniske løsninger av høy kvalitet som skaper gjenklang i omgivelsene, passer inn i sin sammenheng og gir bærekraftige løsninger.

Metode/fremgangsmåte vil tilpasses oppdragets type og omfang. Vi starter med å analysere alle premissgivende faktorer i og utenfor det aktuelle området, eksempelvis strukturelle bygningsmessige føringer, aktuelle planer, verneinteresser knyttet til bygget eller området, økonomiske rammer, energi- og miljøambisjoner med mer.

Vi er opptatt av å utvikle prosjektene i tett dialog med våre oppdragsgivere. Vi bringer oppdragsgiver inn tidlig for å forankre ideer og prinsipper for konseptet slik at vi får en rasjonell og økonomisk fremdrift i prosjektet. Vi bruker 3D-modeller og 3D-illustrasjoner som en viktig del av vår kommunikasjon med oppdragsgiver og prosjekterer BIM fra tidligfase.

Alt arbeid som utføres av vårt kontor skal være av høy standard. Vårt mål er høy arkitektonisk kvalitet. Vår ambisjon er å skape arkitektur som er preget av stedsforståelse og som er til inspirasjon og glede for de menneskene som bruker den. Vi har en systematisk og strategisk tilnærming til byggeprosessen, men også et dypt ønske om å forme bygninger som skaper trivsel.
Facebook