OM OSS UTMERKELSER ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK SENTRALGODKJENNING KONTAKT
ASTRI GUNNUFSEN BRANDAL

Astri Gunnufsen Brandal (1960), bosatt i Lillesand
Saksbehandler

Grunnfag privatrett UiO 1999, grunnfag offentlig rett UiO 2001, Byggesakskolen HiG 2009
Radiotelegrafisteksamen 1982

Tidligere ansatt i Ugland Rederiene (telegrafist/sjefssekretær)og Ugland Eiendom (kontorleder/saksbehandler eiendom) i tilsammen 25 år

2006 - 2016: Haarklau og Lindeberg AS, Lillesand

2017 - dd: Haarklau - Lindeberg - Egeland AS, Lillesandastri@haarklau-lindeberg.no
Facebook